NoviceNoviceTehnikaZanimivosti

Uspešno zaključen projekt digitalizacije Prostora

Ministrstvo za okolje in prostor in Geodetska uprava Republike Slovenije sta zaključila 6-letni Program projektov eProstor, ki so postavili ključne temelje za nadaljnji razvoj geodezije, prostorskega načrtovanja in graditve objektov.

Znotraj projekta so bile informacijsko prenovljene nepremičninske evidence in s tem vzpostavljena enotna informacijska rešitev, ki omogoča sodobno delovanje nepremičninskega sistema in predstavlja enotno osnovno državno prostorsko infrastrukturo. S popolno digitalizacijo obsežnih zbirk prostorskih podatkov tako ni več nepotrebnih korakov in tekanja od vrat do vrat, saj so slednje nadomestili preprosti, hitri in učinkoviti elektronski postopki.

V sklopu projekta so bile razvite informacijske rešitve Prostorskega informacijskega sistema, ki obsegajo elektronsko poslovanje na področju prostorskega načrtovanja (ePlan) in graditve objektov (eGraditev).
Z 11. julijem je v okviru projekta eProstor zaživela enotna državna prostorska infrastruktura, ki bo odslej med seboj komunikacijsko povezovala Ministrstvo za okolje in prostor in Geodetsko upravo s ključnimi deležniki.

Natančneje to pomeni učinkovito in predvsem priročno dostopnost do prostorskih podatkov drugih državnih sistemov, kot so eUprava, zemljiška knjiga, Poslovni register Slovenije – PRS, Centralni register prebivalstva – CRP itd. Celotna informacijska prenova prostorske infrastrukture poleg tega predstavlja ključen korak v smeri trajnosti, saj vzpostavlja elektronski način poslovanja, s katerim so odpravljene številne administrativne ovire.

Do večje preglednosti podatkov z državnim računalniškim oblakom

Nov Zakon o katastru nepremičnin, ki je v geodetske procese vnesel poenotenje in poenostavitev procesov evidentiranja nepremičnin, predvsem pa omogočil pravno podlago za uvedbo elektronskega poslovanja na omenjenem področju, je bil sprejet 26. marca 2021, uporabljati pa se je začel 4.4.2022. Z zakonom pa je sledil nujni nadaljnji korak: prenova informacijskih sistemov za vodenje in vzdrževanje nepremičninskih evidenc, saj so bile stare informacijske rešitve razdrobljene, tehnološko zastarele in niso omogočale uvedbe elektronskega poslovanja ter izvedbe posodobljenih procesov evidentiranja nepremičnin.

Prevetren informacijski sistem (v nadaljevanju »IS Kataster«) tako sodi med kompleksnejše informacijske sisteme v Republiki Sloveniji, vzpostavljen na državnem računalniškem oblaku. Obsežna zbirka, ki jo vodi in vzdržuje Ministrstvo za javno upravo, vključuje podatke o 5.700.000 parcelah zemljiškega katastra, 1.200.000 stavbah, 1.900.000 delih stavb iz katastra stavb kot tudi podatke o 53.000 prostorskih enotah iz registra prostorskih enot, podatke o 566.000 hišnih številkah iz registra naslovov, podatke o 7.800.000 objektih (vodovoda, kanalizacija, električna energija, ceste, železnice in elektronske komunikacije) iz zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture ter podatke o 57.000 točkah iz evidence državne meje.

Zapleteni koraki, ki jih slavijo v ciljni ravnini

Zakon o katastru nepremičnin (ZKN) je v prehodnih določbah opredelil enomesečno obdobje za vzpostavitev informacijske podpore. V tem obdobju so ukinili evidence zemljiškega katastra, katastra stavb in registra nepremičnin ter vzpostavili novo evidenco katastra nepremičnin, poleg tega pa so bile uvedene še nujne spremembe v registru prostorskih enot in registru naslovov ter v zbirnem katastru gospodarske javne infrastrukture. Migracija je potekala na način neposrednega prehoda, in sicer z izklopom obstoječega sistema in vklopom novega.

»Obvezno elektronsko vlaganje dokumentov in vodenje ‘elektronskega’ spisa pomenita posodobitev in racionalizacijo poslovanja Geodetske uprave. Po šestih letih izvajanja Programa projektov eProstor se v ciljni ravnini z veseljem oziramo v preteklost, a obenem s ponosom stremimo naprej. V koraku z vse glasnejšimi globalnimi smernicami trajnostnega razvoja smo vzpostavili brezpapirno elektronsko poslovanje, odpravili administrativne ovire in zagotovili enostavno dostopne in kakovostne uradne podatke o nepremičninah, prostoru in graditvi objektov. S tako zastavljenimi temelji sem prepričan, da je pred nami svetla prihodnost za področje geodezije,« je na konferenci izpostavil Tomaž Petek, generalni direktor GURS.

Brezogljičnost in trajnostno poslovanje uporabnikom prinašata dodano vrednost

En prostor za vse oziroma eProstor kot sodobno digitalno stičišče zbirk prostorskih podatkov različnih deležnikov bo odslej lajšal življenje vsem, ki te podatke uporabljajo: državnim organom, upravljavcem zbirk prostorskih podatkov, investitorjem, strokovnjakom, ki delujejo na področju prostorskih podatkov, in kar je najpomembneje, vsem državljanom, ki načrtujejo, gradijo ali upravljajo z nepremičninami.

Gradbeno dovoljenje, informacije o dopustnih posegih na svoji zemlji, vpis stavbe v kataster nepremičnin, hišna številka … Nič več tekanja od vrat do vrat in treh ločenih evidenc. Z digitalnim arhivom, lokacijsko izboljšanimi podatki, elektronskim poslovanjem eProstor namreč omogoča enostavnejši, preprostejši, natančnejši vnos sprememb podatkov o nepremičninah.

Rudi Leskovec
foto: GURS

Povezani članki

En komentar

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Back to top button