DružabnoNagradne igre

Nagradna igra Breitling

SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE

Splošni pogoji nagradne igre “Velika nagradna igra 💪 v sodelovanju s caranduser.com in Breitling”

 1.    SPLOŠNE DOLOČBE

Organizator in izvajalec nagradne igre je Stage One d.o.o., Štihova 13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

 1.    POTEK NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od 19.12.2023 do 24.12.2023 (do 20. ure), nagrajence pa bomo objavili v roku 7 dni od poteka nagradne igre na naši Facebook strani in spletni strani www.caranduser.com

 1.    NAMEN NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je promocija organizatorja/izvajalca, objektov in storitev, pospeševanje prodaje in pridobivanje kontaktov.

 1.    DEFINICIJA POJMOV

V teh pravilih se uporablja pojem sodelujoči: kot sodelujoči se definira vsaka oseba, ki se udeleži komentarja pod nagradno igro na Facebooku.

 1. POGOJI ZA SODELOVANJE

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki posredujejo vse zahtevane osebne podatke ter označijo, da se strinjajo s temi splošnimi pogoji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov oziroma morajo le-ti navesti svoje ime in priimek.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani.

Izmed vseh objavljenih komentarjev bomo izžrebali nagrajenca, ki bo prejel akumulatorski ročni sesalnik.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani www.caranduser.com. V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

V kolikor obstaja sum zlorabe podatkov, kršenja pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, ima organizator ali izvajalec pravico igro razveljaviti ali izključiti posamezne osebe. Oseba, ki posreduje napačne informacije, se avtomatično izloči iz nagradne igre in ni upravičena do sodelovanja ali nagrade.

 1. IZBOR NAGRAJENCEV

Zmagovalca bomo izžrebali in objavili najkasneje v roku 7 dni od konca nagradne igre (zaključek 24. 12. 2023)

 1.    SEZNAM IN PREVZEM NAGRAD

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre. Nagrajenec je nagradah, ki presegajo vrednost 42 EUR po zakonu o dohodnini pred prevzemom nagrade dolžan predložiti davčno številko in rojstne podatke. Akontacijo dohodnine plača nagrajenec. Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.

8   DRUGE DOLOČBE

Organizator in izvajalec v nobenem primeru ne odgovarjata za nepopolno sodelovanje, vpis podatkov, napake pri vpisovanju v nagradni igri ali za sodelovanje z napačnimi podatki.

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad ali prevzema nagrad, potne stroške, ki bi nastali ob prevzemu ali uporabi nagrade, ali podobno. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpove nagradno igro. O tem mora organizator preko Facebook strani obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru organizator sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo.

9.   UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Organizator in izvajalec bosta osebne podatke skrbno varovala skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009).

Organizator in izvajalec kot upravljalca osebnih podatkov osebne podatke, ki sta jih je pridobila od sodelujočih, samostojno in po lastni presoji uporabljata izključno za naslednje namene:

 •         izvedba nagradne igre v vseh vidikih;
 •         obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev;
 •         objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre;
 •         objava nagrajencev v e-poštnih sporočilih, ki bodo poslana z namenom obveščanja vsem sodelujočim;
 •         statistične in tržne analize ter segmentacija sodelujočih;
 •         izvajanje neposrednih trženjskih akcij;
 •         pošiljanje dnevnih e-novic po e-pošti;
 •         pošiljanje dnevnih ugodnosti po e-pošti;
 •         pošiljanje e-poštnih sporočil s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah in ugodnostih.

Organizator in izvajalec pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bosta posredovala ali razkrila tretjim osebam.

Pridobljeni osebni podatki se hranijo do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočih.

Preklic hrambe osebnih podatkov pri organizatorju ali izvajalcu lahko sodelujoči sporoči s pisnim obvestilom na naslov organizatorja ali preko e-pošte na info@caranduser.com

Posledica preklica hrambe osebnih podatkov bo izbris osebnih podatkov sodelujočega pri organizatorju in/ali izvajalcu.

Upravljalec osebnih podatkov mora sodelujočemu na njegovo zahtevo:

 •         potrditi, ali se osebni podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne;
 •         omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, na njihovo posredovanje, prepisovanje ali kopiranje;
 •         posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;
 •         dati informacijo o metodah obdelave osebnih podatkov;
 •         izvesti izbris njegovih osebnih podatkov.

10. KJE SE NAHAJAJO TA PRAVILA

Ta pravila so v celoti na vpogled dostopna na spletni strani www.caranduser.com

11. REŠEVANJE PRITOŽB

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujoče oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

Povezani članki

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Back to top button