NasvetiNasveti in varnost

Razkrivamo avtocestna gradbišča za leto 2022!

DARS vstopa v novo leto z nadaljevanjem starih in z začetkom novih projektov.

V letu 2022 bo za DARS najpomembnejši projekt uvajanje sistema elektronske vinjete. Poleg že začetih projektov načrtujejo še druga vlaganja, ki bodo uporabnikom slovenskih avtocest omogočala bolj varno in pretočno vožnjo, prebivalcem ob avtocestnih trasah pa udobnejše bivanje.

Projekt uvedbe elektronske vinjete so uspešno začeli konec leta 2021, in navajajo, da je doslej bilo prodanih že 70.000 e-vinjet. Prednosti novega sistema pa bodo vidne tudi v letošnjem letu. Investicije preteklega leta so za novogradnje na DARS-u ocenili na 31, za obnove avtocest pa na skoraj 68 milijonov evrov. V letu 2022 načrtujejo investicije za novogradnje v višini 74 milijonov in za obnove v višini 75 milijonov evrov.

Trenutno najpomembnejši investiciji DARS-a na področju novogradenj sta izgradnja druge cevi predora Karavanke in severnega dela tretje razvojne osi, med Velenjem in Slovenj Gradcem. Tako bo tudi v letošnjem letu, poleg tega načrtujejo začetek gradnje še na južnem delu tretje razvojne osi, na petkilometrskem odseku med priključkoma Novo mesto vzhod in Osredek (Revoz).

Zaradi vse večjih prometnih obremenitev, staranja zgrajenih avtocest in dograjevanja avtocestnega omrežja se povečuje tudi obseg potrebnih obnovitvenih del. V zadnjem obdobju tako letno obnovijo med 50 in 70 km smernih vozišč.

Glavni investicijski projekti v letu 2022:

  • Druga cev predora Karavanke

Gradnja dobro napreduje, izvajalec zagotavlja dnevne napredke v skladu s splošnim terminskim planom. Izkopna dela so stekla konec avgusta 2020, doslej je bilo izkopanih 1656 m vzhodne cevi predora Karavanke (to je skoraj polovica od 3446 m, kolikor je načrtovane podzemne gradnje slovenskega dela druge cevi). Dokončanje izkopa predora je predvideno v 2023, celotno dokončanje predora s testiranjem opreme ter predaja v promet pa v 2025. V nadaljevanju bodo nato pričeli s sanacijo prve cevi predora, dokončanje sanacije in predaja obeh cevi v promet je predvidena za leto 2027.

  • Tretja razvojna os sever

V gradnji sta dva sklopa na odseku Velenje–Slovenj Gradec (Gaberke in Jenina). Letos načrtujejo na odseku med Velenjem in Slovenj Gradcem pričetek gradnje na štirih novih sklopih: Velunja, Škale, Konovo in Škalsko jezero. Načrtujejo pa tudi pričetek izvedbe razpisa za pridobitev izvajalca del na prvem sklopu odseka Šentrupert–Velenje. Glavni izziv ostaja pridobitev gradbenih dovoljenj, ki se zaradi kompleksnosti projekta in zahtevnosti postopkov izdaj pridobivajo po posameznih sklopih.

  • Tretja razvojna os jug

Za odsek Novo mesto–Osredek je bila objavljena druga faza razpisa za pridobitev izvajalca del. Aktivnosti pospešeno vodimo tudi na naslednjem odseku hitre ceste, med Osredkom in Malinami. Pretežni del geološko-geomehanskih del je zaključenih. Aktivno se nadaljujeta izdelava strokovnih podlag in projektiranje. V večjem delu trase hitre ceste je bila parcelacija že izvedena, tako da je v teku izdaja zadnjih parcelacijskih odločb. Izvajajo se aktivnosti za odkup objektov, ki so predvideni za rušitev, in zemljišč, potrebnih za gradnjo tretje osi. Začele so se tudi aktivnosti za izvedbo predhodnih arheoloških raziskav.

  • Priključek Dragomer

Izdelava projektne dokumentacije je v zaključni fazi. Izdajo gradbenega dovoljenja pričakujejo v kratkem in posledično pričetek gradnje v letu 2022.

  • Markovci–Gorišnica–Ormož

Gre za odsek glavne ceste, katerega gradnja se je pričela z viaduktom Sejanca. Letos načrtujejo pridobitev gradbenega dovoljenja na odseku Markovci–Gorišnica. Naročilo za pridobitev izvajalcev gradnje omenjenega odseka je v teku, gradnja je načrtovana za 2022.

  • Obnovitvena dela na obstoječem avtocestnem omrežju

Načrtujejo obnovo zahtevnih odsekov med Dramljami in Slovenskimi Konjicami ter odseka Vransko–Trojane. V izdelavi je projekt izgradnje novega viadukta Dolgi most. Na štajerski in primorski vpadnici načrtujejo vzpostavitev tretjega voznega pasu.

Rocco
foto: DARS

Povezani članki

2 komentarjev

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Back to top button