DomovEkipaO nasCenik storitev

Splošno

Vstop v katerokoli podro?je spletnih strani www.caranduser.com pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji. ?e se ne strinjate z vsemi, vas prosimo, da teh strani ne uporabljate. Priporo?amo vam, da ob?asno obiš?ete našo stran in znova pregledate veljavne „Splošne pogoje“ oziroma „Pravne informacije“, saj vas obvezujejo.

Vsebino lahko pregledujete samo za osebno uporabo. Noben element na spletni strani ne sme biti uporabljen v komercialne namene.

Avtorske pravice

Grafi?na podoba portala, programska koda in novinarski prispevki (novice, ?lanki, fotogradivo) so avtorsko delo in so kot taki varovani po Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah. Gradivo, objavljeno na teh spletnih straneh, je lahko reproducirano le v nekomercialne namene in se ga ne sme spreminjati ali druga?e uporabljati, razen tako, kot je to dolo?eno v tem besedilu, pri ?emer mora ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Gradiva, objavljenega na teh spletnih straneh, se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako druga?e razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja uredništva. Na vsaki reprodukciji ali primerku vsebine teh spletnih strani mora biti znak: Uredništva CarAndUser.com- Vse pravice pridržane." Uredništvo CarAndUser.com bo aktivno uveljavljal pravice do intelektualne lastnine v najve?jem možnem obsegu, ki ga omogo?a zakonodaja.

Kršitev moralnih in materialnih avtorskih pravic je kaznivo dejanje.

Zasebnost in varstvo podatkov

Uredništvo CarAndUser.com se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih bo uporabljal izklju?no za potrebe izvajanja storitev. Osebne podatke uporabnikov bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Pridržki

Uredništvo CarAndUser.com si pridržuje pravico, da lahko brez predhodnega opozorila spremeni vsebino teh spletnih strani kadarkoli, na kakršenkoli na?in in ne glede na razlog. Uredništvo CarAndUser.com tudi ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takšnih sprememb.

Ker obstajajo na spletni strani www.caranduser.com dolo?ene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi s portalom, uredništvo CarAndUser.com ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino in zaš?ito zasebnosti na teh spletnih straneh.

Uredništvo CarAndUser.com ni odgovorno za ob?asno nedelovanje strani, morebitno neto?nost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe neto?nih ali nepopolnih informacij.

Uredništvo CarAndUser.com in druga pravna ali fizi?na oseba, ki so sodelovale pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, tudi ne odgovarjajo za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Google AdSense

Na straneh spletnega portala www.caranduser.com se prikazujejo ciljani oglasi Google AdSense. Da je prikazovanje oglasov omogo?eno, se uredništvo www.caranduser.com zavezuje k spoštovanju splošnih pogojev uporabe in politiko zasebnosti objavljenimi v angleškem jeziku, na uradnih straneh Google AdSense.


 
 
Pasica
Pasica

Iskalnik

Twitter


© CarAndUser.com | 2021 | Vse pravice pridrĹľane | info@caranduser.com