DomovEkipaO nasCenik storitev

Ultimax

Ultimax

Številni padci na trgih ve?ine proizvajalcev na razli?nih podro?jih, so spodbudili razmišljanje in inovativnost predvsem pa poslovno priložnost za kakovostne korake naprej v razvoju, ki so ravno v tem obdobju nekoliko bolj obetavne. Presene?enje se je torej zgodilo na trgu naftnih derivatov, kjer se je z novo generacijo pogonski goriv predstavil Petrol.

Letošnji 25. avgust je bil pravi ?as za predstavitev novosti na trgu goriv, kjer so le-ta pred tem povzro?ala precej neodobravanj, tako zaradi cen kot tudi zaradi same porabe. Lahko bi rekli, da je gorivo nujna dobrina, ki zahteva kar nekaj odštetega denarja in neprestano ustavljanje na bencinskih ?rpalkah. Zatorej je Petrol premišljeno razvil novo pogonsko gorivo Ultimax. Gre za goriva, ki so skladna s trendi in kakovostjo proizvajalcev ter evropsko zakonodajo. Lastnosti tega goriva so predvsem nižja poraba, ve?ja u?inkovitost in zaš?ita motorja ter zmanjšanje škodljivih emisij v okolje, ki jih zagotavljajo ve?namenski aditivi, uporabljeni v tem gorivu. Gre pravzaprav za dve razli?ici goriva, ki sta v mesecu septembru zamenjali obstoje?i Eurosuper 95 in Primadiesel na vseh petrolovih bencinskih ?rpalkah – za motorni bencin „Petrol Ultimax 95“ in dizelsko gorivo „Petrol Ultimax Diesel“, pri tem pa je vredno omeniti, da cene ostajajo nespremenjene, kar prinaša kupcu ve?jo dodatno vrednost ob isti ceni. Petrol Ultimax 95 je s pomo?jo dodatkov izboljšan dosedanji neosvin?eni motorni bencin. Z njimi naj bi dosegli ve?jo mo? motorja, boljšo zaš?ito, predvsem ?istost delov napajalnega sistema ter mirnejši tek motorja, ob tem pa manj škodljiv izpuh. V primerjavi s prejšnjim 95-oktanskim bencinom je mo? ?iš?enja ve?ja za 100 %, pri ?emer v povpre?ju nastane 55 % manj oblog. Najbolj razveseljiv je podatek o porabi, ki je nižja za 4 %. Ravno tako je Petrol Ultimax Diesel v primerjavi z dosedanjim Prima dieslom izboljšal svoje lastnosti, kjer je enako kot pri prejšnjem, 100 % ve?ja mo? ?iš?enja in 55 % manj oblog, poraba pa je nižja za 2,2%.

Vsi izvedeni testi so bili opravljeni na posebnih preizkuševalnih motorjih. Naj postane tudi vaš motor preizkuševalec, pri ?emer boste ugotovili razvite prednosti novega bencina, ki bodo v prihodnje zadovoljevale vaše potrebe in pove?evale zadovoljstvo tako vam kot motorju.

Irena Muren
foto: caranduser.com

Galerija

{gallery}/2009/ultimax{/gallery}

rssfeed Vam je bil ?lanek vše?? Spremljajte nas preko RSS kanala. ?e vam je bil ?lanek vše?, ga delite s prijatelji.

Email Drucken Favoriten Twitter Facebook Myspace Stumbleupon Digg Technorati blogger google reddit Yahoo
 
Pasica
 
Pasica
Pasica

Iskalnik

Twitter


© CarAndUser.com | 2021 | Vse pravice pridrĹľane | info@caranduser.com