DomovEkipaO nasCenik storitev

Zanimiva raziskava o navadah mladih v prometu

Zanimiva raziskava o navadah mladih v prometu

V Evropi 18- do 24-letniki predstavljajo 8 odstotkov celotne populacije in obenem 15 odstotkov vseh smrtnih žrtev v prometnih nezgodah. Poleti je še slabše, saj ta starostna skupina predstavlja kar 21 odstotkov vseh smrtnih žrtev. Tvegano vedenje je klju?ni dejavnik ?rne statistike, ki med drugim kaže, da je od leta 2004 do 2013 v Evropski uniji na cestah izgubilo življenje 62.000 mladih. Po poro?ilu Evropskega centra za spremljanje prometne varnosti so nezbrano spremljanje dogajanja na cesti, vožnja pod vplivom razli?nih substanc ter stres in motnje med najpogostejšimi dejavniki prometnih nezgod, v katerih so udeleženi mladi vozniki.

Pred nedavnim so opravili raziskavo v kateri je sodelovalo 6500 mladih Evropejcev. Ta je pokazala, da jih je 57 odstotkov vozilo hitreje od omejitev, 43 odstotkov jih je med vožnjo prebiralo sporo?ila na telefonu, 36 odstotkov jih je telefoniralo in pošiljalo sporo?ila, 16 odstotkov se jih ni pripelo z varnostnim pasom, 13 odstotkov jih je vozilo po pitju alkoholnih pija? in do 11 odstotkov si je med vožnjo ogledovalo videoposnetke ali TV-programe na svojih napravah.

Do 57 odstotkov mladih voznikov priznava, da vozijo varneje, ?e so v vozilu starši ali stari starši, 41 odstotkov pa je odgovorilo, da so pripravljeni tvegati ve?, ?e so v vozilu sovrstniki. Med ?ari poletne vožnje so po?itniška potovanja, festivali in seveda obale morja in jezer. Raziskava je pokazala, da je 68 odstotkov mladih bolj sproš?enih med vožnjo v poletnih mesecih in kar 54 odstotkov jih priznava, da je njihovo pozornost zmotila prisotnost privla?nih oseb, ki so se na cestne površine odpravile peš.

Med sodelujo?imi v raziskavi jih je 45 odstotkov odgovorilo, da bi tvegalo vožnjo vozila, v katerem bi bilo preve? sovrstnikov, 25 odstotkov bi jih prisedlo k vozniku, za katerega vedo, da je pil, in 24 odstotkov bi vozilo tudi pod vplivom drog, te številke pa so še višje pri pogostih obiskovalcih festivalov. Skupno jih 41 odstotkov verjame, da v?asih obstajajo dobri razlogi za tveganje med vožnjo, 26 odstotkov jih je bilo udeleženih v prometni nezgodi, 20 odstotkov pa je že ustavila policija.

Ve?ina žrtev med mladimi vozniki so mladi moški in raziskava potrjuje, da prav zanje velja ve?ja verjetnost tveganega vedenja. Mladeni?e v primerjavi z mladenkami trikrat pogosteje zmotijo privla?ne osebe, ki po cesti ali ob njej hodijo peš, 25 odstotkov jih je že ustavila policija – pri ženskah znaša ta delež 16 odstotkov. Prav tako je ve?ja verjetnost, da bodo vozili prehitro, med vožnjo uporabljali mobilni telefon ali vozili pod vplivom alkohola.

Med sodelujo?imi v raziskavi iz Francije, Nem?ije, Italije, Španije in Velike Britanije je policija najve?krat ustavila Francoze. Voznike v Nem?iji najmanj skrbi, da bodo udeleženi v prometni nezgodi in najverjetneje bodo vozili prehitro, prav tako jih je bilo najve? udeleženih v nezgodi. Mobilni telefon najpogosteje uporabljajo italijanski vozniki, španski pa najpogosteje tvegajo pri prevozu sovrstnikov. Britanski vozniki so se uvrstili na prvo mesto po številu nezgod, ki so bile posledica zmanjšane pozornosti zaradi privla?nih pešcev (oziroma pešk).Rudi Leskovec
foto: Ford


rssfeed Vam je bil ?lanek vše?? Spremljajte nas preko RSS kanala. ?e vam je bil ?lanek vše?, ga delite s prijatelji.

Email Drucken Favoriten Twitter Facebook Myspace Stumbleupon Digg Technorati blogger google reddit Yahoo
 
Pasica
 
Pasica

Iskalnik

Twitter


© CarAndUser.com | 2021 | Vse pravice pridrĹľane | info@caranduser.com