DomovEkipaO nasCenik storitev

Varno na kolesu – že sedmi?

Varno na kolesu – že sedmi?

Tudi letos so u?enci opozorili na nevarne odseke v svojih krajih in jih predstavili lokalnim oblastem. Šole v teh dneh zaklju?ujejo s svojimi obveznostmi v okviru razpisa, v aprilu pa sledijo regionalne razglasitve ?nalistov in podelitve nagrad. 

Z opravljenim kolesarskim izpitom otroci prvi? postanejo del javnega prometa, kjer vladajo to?no dolo?ene zakonitosti, ki se jih morajo zavedati, spoštovati. Varno na kolesu od leta 2012 skrbi za varnost najmlajših udeležencev v prometu in je do danes združil že ve? kot 20.000 mladih kolesarjev in kolesark iz ve? kot 250 razli?nih osnovnih šol. Skozi razli?ne naloge program šolarje spodbuja k spoznavanju in utrjevanju prometnih pravil, uporabi kolesa z vidika trajnostne mobilnosti in se zavzema za celovito razumevanje prometne varnosti. Poleg tega izpostavlja tudi zabavno plat kolesarjenja, ki sovpada z zdravim na?inom življenja. Tekmovalni del pa tudi letos ponuja lepe nagrade za vse sodelujo?e, saj nagradni sklad znaša skupno ve? kot 25.000 evrov. Že aprila sledijo lokalne zaklju?ne prireditve po vsej Sloveniji. Vseslovenski zaklju?ni kolesarski dogodek Varno na kolesu, kjer se bodo sre?ale šole ?nalistke iz vseh regij, bo potekal 23. maja 2019 v Ljubljani.

Nekaj številk

Po podatkih Generalne policijske uprave smo v letu 2018 v Sloveniji zabeležili 1.212 prometnih nesre?, v katerih so bili vpleteni kolesarji, od tega 8 s smrtnim izidom, 189 s hudo telesno poškodbo, brez poškodb pa je bilo udeleženih 189 kolesarjev. Vzgoja na podro?ju prometne varnosti, kot jo izvajajo nosilci razpisa Varno na kolesu, je zagotovo korak k skupnemu cilju – Viziji 0 za popolno zmanjšanje števila prometnih nesre? na naših cestah. 

Letos pri projektu sodeluje ve? kot 3.300 u?encev iz 90 šol (ve? o sodelujo?ih šolah). V prvem sklopu »Opazujem promet« so otroci analizirali svoje prometne situacije, križiš?a in razpoložljivo prometno infrastrukturo, v nekaterih primerih pa so svoje predloge predstavili tudi lokalnim oblastem, natan?neje Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. V petek, 15. marca, pa se je že zaklju?il drugi sklop, v katerem so utrjevali prometna znanja s pripravo kviza »VEM! za kolesarje!«. Novost letošnjega programa je dodatna naloga »Na kolo, za zdravo telo!«, pri kateri lahko sodelujejo vsi u?enci na šoli in s kolesarjenjem v prostem ?asu nabirajo dodatne to?ke za svojo šolo. Štiri šole, ki bodo zbrale najvišje povpre?no število kilometrov, bodo namre? prejele servis koles na šoli, ki ga podarja Zavarovalnica Triglav.


Rudi Leskovec
foto: VNK


rssfeed Vam je bil ?lanek vše?? Spremljajte nas preko RSS kanala. ?e vam je bil ?lanek vše?, ga delite s prijatelji.

Email Drucken Favoriten Twitter Facebook Myspace Stumbleupon Digg Technorati blogger google reddit Yahoo
 
Pasica
 
Pasica

Iskalnik

Twitter


© CarAndUser.com | 2021 | Vse pravice pridrĹľane | info@caranduser.com