DomovEkipaO nasCenik storitev

Parkirajte izgovore drugam - nadaljevanje

Parkirajte izgovore drugam - nadaljevanje

V okviru kampanje »Parkiraj izgovore drugam! Ne na mesta, rezervirana za invalide.« je Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru pod vodstvom izr. prof. dr. Aleša Bu?arja Ru?mana izvedla ponovitveno raziskavo, s katero so partnerji kampanje želeli preveriti stanje na podro?ju (ne)upravi?enega parkirana na invalidskih parkirnih mestih. Raziskava, ki se je izvajala konec leta 2018, je pokazala, da je delež kršitev na opazovanih parkirnih mestih v Ljubljani v primerjavi z isto raziskavo iz leta 2015 upadel za kar 58 odstotkov. A problematika je še vedno pere?a, saj je odstotek kršiteljev še vedno visok, številni pa se za takšna dejanja odlo?ajo tudi takrat, ko imajo v neposredni bližini prosta ve? kot tri »navadna« parkirna mesta.

Ponovitvena raziskava pod vodstvom izr. prof. dr. Aleša Bu?arja Ru?mana je vklju?evala neposredno opazovanje 43 invalidskih parkirnih mest na 9 lokacijah v Ljubljani, raziskovalci pa so izbrali tista parkirna mesta glede na ugotovitve prvotne raziskave iz leta 2015, kjer je bil zabeležen najve?ji promet oziroma parkiranje vozil. Ugotovitve raziskave so pokazale, da je bilo v opazovanem ?asu na vseh parkirnih mestih za invalide zabeleženih 296 parkiranih vozil, med njimi je bilo 43 odstotkov takšnih, ki niso imela nameš?ena ustrezne invalidske kartice ter 57 odstotkov takšnih, ki so invalidsko kartico imeli. V primerjavi z letom 2015 je bilo v letu 2018 število kršitev na opazovanih parkirnih mestih bistveno nižje, in sicer kar 58 odstotkov. Obenem se je v primerjavi z 2015 za 6 odstotkov pove?ala upravi?ena uporaba teh parkirnih mest, torej s strani invalidnih oseb, zmanjšal pa se je delež mladih kršiteljev pod 30 let, in sicer za 12 odstotkov. Med prevladujo?imi kršitelji je še vedno najve? moških, ki v ve?ini neupravi?eno parkirajo za kratek ?as (kršitve do 15 minut so predstavljale 79 odstotkov vseh kršitev). Kot ugotavlja izr. prof. dr. Aleš Bu?ar Ru?man, je stanje glede kršitev boljše na vseh opazovanih lokacijah, vendar dale? od idealnega – še vedno je 43 % neupravi?enih parkiranj na rezerviranih parkirnih mestih in od tega najve? tudi takrat ko so v neposredni bližini prosta ve? kot 3 »obi?ajna« mesta (41,6 % vseh kršitev).

Rudi Leskovec
foto: PID


rssfeed Vam je bil ?lanek vše?? Spremljajte nas preko RSS kanala. ?e vam je bil ?lanek vše?, ga delite s prijatelji.

Email Drucken Favoriten Twitter Facebook Myspace Stumbleupon Digg Technorati blogger google reddit Yahoo
 
 
Pasica
Pasica

Iskalnik

Twitter


© CarAndUser.com | 2021 | Vse pravice pridrĹľane | info@caranduser.com