DomovEkipaO nasCenik storitev

?e na cesto prileti žoga, za njo pri?akujte otroka

?e na cesto prileti žoga, za njo pri?akujte otroka

Dr. Marko Poli?, profesor in psiholog s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, namre? opozarja, da otroci tja do desetega leta niti spoznavno niti socialno še niso zreli za varno udeležbo v prometu in zato vsaj do te starosti potrebujejo spremstvo odraslega. ?eprav otrok pozna nekatera pravila, ve na primer, kako pravilno pre?kati cesto, pozna pomen rde?e in zelene lu?i, mu ne moremo zaupati, da se bo v skladu s tem vedno tudi vedel. Znanje pri otroku še ne zagotavlja varnega vedenja. Zakaj?

- Odrasli in otrok nimata enakega vidnega polja. Otrok v vsaki prometni situaciji vidi bistveno manj kot vi! Zato tudi nevarnost, na primer voze?i avtomobil, opazi precej pozneje.
- Tudi ?e zna vaš otrok popolnoma pravilno pre?kati cesto pri domu, to ni zagotovilo, da jo bo znal pravilno pre?kati tudi kje drugje. Otrok namre? še ne zna posploševati, ne zna prenašati izkušnje iz ene situacije v drugo.
- Tudi ?e otroka u?ite pravilnega pre?kanja ceste tako, da si glasno ponavlja, kaj mora narediti, se lahko zgodi, da otrok govorjenje razume kot ritual, ki mu sam po sebi zagotavlja varnost. Otroku se torej zdi dovolj, da glasno ponovi, kar smo ga nau?ili, pri tem pa ni nujno, da se res tudi ustavi in preveri, ?e je cesta prazna, preden jo pre?ka.
- Tudi ?e otrok ve, da se mora pred pre?kanjem ceste vedno ustaviti, njegovo pozornost lahko v trenutku zmoti sosedov psi?ek ali starejši bratec in bo popolnoma nepredvidljivo stekel ?ez cesto, ne da bi sploh pomislil na kakšno nevarnost. ?ustva so pri otroku pred razumom. Zato strokovnjaki ne opozarjajo zaman: "?e na cesto prileti žoga, pri?akuj, da bo za njo pritekel še otrok!"
- Otroško mišljenje je egocentri?no, kar pomeni, da se otroci ne znajo postaviti v vlogo drugega. Prepri?ani so, da to, kar vidijo sami, vidijo tudi drugi. ?e torej oni vidijo avto, zagotovo tudi vozniki vidijo njih. To seveda ne drži vedno, sploh pa ne takrat, kadar so otroci za voznika v nevidnem polju, denimo skriti za parkiranim avtomobilom, smetnjakom, ograjo …
- Otroci ne znajo dobro oceniti hitrosti in nimajo ob?utka za razdalje. Ne zmorejo torej pravilno presoditi, kako hitro bo avto, ki ga vidijo ali slišijo, prišel do njih.
- Otroci lahko prometne znake razumejo dobesedno. Ko na prometnem znaku, ki voznike opozarja na bližino otrok, vidijo dva otroka v teku, razumejo, da morajo tam ste?i tudi sami. Prometni znak, ki ozna?uje prehod za pešce, razumejo, kot da tam lahko cesto pre?kajo le odrasli.

Otroka je treba o prometni varnosti pou?evati postopoma in pri ponavljanjih vztrajati toliko ?asa, da res za?enja obvladovati posamezne prometne situacije. Najve? za varno vedenje otroka v prometu pa bomo naredili s svojim zgledom in doslednim pravilnim ravnanjem, tudi takrat, ko se nam mudi. Takrat pravzaprav še posebej.

Sponzorirana objava/Zavarovalnica Triglav
foto: adsoftheworld.com


 


rssfeed Vam je bil ?lanek vše?? Spremljajte nas preko RSS kanala. ?e vam je bil ?lanek vše?, ga delite s prijatelji.

Email Drucken Favoriten Twitter Facebook Myspace Stumbleupon Digg Technorati blogger google reddit Yahoo
 
Pasica
 
Pasica
Pasica

Iskalnik

Twitter


© CarAndUser.com | 2021 | Vse pravice pridrĹľane | info@caranduser.com