DomovEkipaO nasCenik storitev

Alarmanten odstotek neupravi?eno parkiranih ...

Alarmanten odstotek neupravi?eno parkiranih ...

Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru je pod vodstvom doc. dr. Aleša Bu?arja Ru?mana izvedla raziskavo o (ne)upravi?enem parkiranju na mestih, rezerviranih za invalide. Raziskava je pokazala na veliko pomanjkanje družbene zavesti in solidarnosti v odnosu do invalidov in parkiranja na mestih, rezerviranih za invalide. Na podlagi izsledkov raziskave je Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru v sodelovanju z Javno agencijo RS za varnost prometa in Mestno ob?ino Ljubljana pripravila ozaveš?evalno kampanjo, s katero partnerji želijo dolgoro?no spreminjati vedenje voznikov v Sloveniji.

Ugotovitve raziskave kažejo, da so razmere, povezane z neupravi?enim parkiranjem na parkirnih mestih, rezerviranih za invalide, zaskrbljujo?e in da uradna statistika mo?no podcenjuje resnost problema. V opazovanem ?asu je bilo na vseh parkirnih mestih, rezerviranih za invalide, zabeleženih 608 parkiranih vozil, med njimi pa je bilo kar 63 odstotkov takšnih, ki niso imela ustrezne invalidske karte. Na nekaterih parkirnih mestih, rezerviranih za invalide, je odstotek neupravi?eno parkiranih presegel celo 90 odstotkov. Kršitelji so na invalidska mesta sicer najpogosteje parkirali v primerih, ko okoli invalidskega parkirnega mesta ni bilo prostih drugih (»obi?ajnih«) parkirnih mest (71 odstotkov), vendar je 20,5 odstotkov kršiteljev parkiralo na to mesto tudi takrat, ko so bila v neposredni bližini prosta od 1 do 3 parkirna mesta in 8,5 odstotkov tudi takrat, ko je bilo prostih 4 in ve? parkirnih mest.

Na osnovi raziskave so partnerji projekta pripravili projekt, ki bo pod sloganom »PARKIRAJ IZGOVORE DRUGAM! Ne na mesta, rezervirana za invalide.« sistemati?no obravnaval problematiko neupravi?enega parkiranja na mestih, rezerviranih za invalide. Partnerji želijo s projektom izpostaviti zaskrbljujo?e rezultate raziskave, ki nakazujejo na nizko raven spoštovanja družbenih norm in pomanjkanje temeljne solidarnosti do invalidov. Cilj je ozaveš?ati o problematiki parkiranja invalidov in s tem tudi vplivati na izboljšanje razmer v prometu in širši družbi. Partnerji bodo pripravili aktivnosti, s katerimi bodo nagovarjali razli?ne ciljne skupine in prek njih skušali vplivati na dolgoro?no spreminjanje kulture voznikov v Sloveniji.

Rudi Leskovec
foto: ABR


rssfeed Vam je bil ?lanek vše?? Spremljajte nas preko RSS kanala. ?e vam je bil ?lanek vše?, ga delite s prijatelji.

Email Drucken Favoriten Twitter Facebook Myspace Stumbleupon Digg Technorati blogger google reddit Yahoo
 
Pasica
 
Pasica
Pasica

Iskalnik

Twitter


© CarAndUser.com | 2021 | Vse pravice pridrĹľane | info@caranduser.com