DomovEkipaO nasCenik storitev

Za?enja se "veseli december"

Za?enja se

Pred nami je veseli december. Kot vsako leto tudi letos v tem ?asu lahko pri?akujemo ve?jo prisotnost alkohola med udeleženci v cestnem prometu, zato ve?je število kršitev in prometnih nesre? ne bodo presene?enje. Da bi obvarovali dragocena življenja in zagotovili varno vrnitev domov s praznovanj za vse udeležence v prometu, bodo policisti izvajali poostrene nadzore. Po vsej Sloveniji bodo izvedli številne poostrene nadzore nad psihofizi?nim stanjem voznikov. V tem ?asu bo na slovenskih cestah mo? opaziti pove?ano število policistov, ki bodo preverjali tako vožnjo pod vplivom alkohola, kakor tudi vožnjo pod vplivom prepovedanih drog in psihoaktivnih zdravil. Poostrene kontrole bodo potekale ob razli?nih ?asovnih obdobjih in na razli?nih cestnih relacijah. Prav tako bodo policisti vsem kršiteljem hujših prekrškov (visoka prekora?itev hitrosti, nepravilno prehitevanje in neupoštevanje dolo?il o prednosti itd.) odredili tudi preizkus alkoholiziranosti. Poostren bo tudi nadzor nad spoštovanjem dolo?b Zakona o omejevanju porabe alkohola (15. ?len), in sicer bodo policisti preverjali, kje oz. v katerih gostinskih lokalih so vozniki, kontrolirani v poostrenem nadzoru, in udeleženci hujših prometnih nesre? z višjo koncentracijo alkohola v izdihanem zraku, uživali alkoholne pija?e.

Vozite le trezni. ?e boste uživali alkoholne pija?e (ne glede na zaužito koli?ino), se ne odlo?ite za vožnjo v cestnem prometu. ?e ste uživali alkohol, naj vozi kdo, ki alkoholnih pija? ni užival, ali uporabite javna prevozna sredstva. Dosledno upoštevajte tudi druga cestnoprometna pravila, še zlasti pravila o hitrosti, prednosti, prehitevanju, uporabi varnostnih pasov in mobilnih telefonov ter varnostni razdalji.

Boštjan Praprotnik
foto: policija


rssfeed Vam je bil ?lanek vše?? Spremljajte nas preko RSS kanala. ?e vam je bil ?lanek vše?, ga delite s prijatelji.

Email Drucken Favoriten Twitter Facebook Myspace Stumbleupon Digg Technorati blogger google reddit Yahoo
 
Pasica
 
Pasica
Pasica

Iskalnik

Twitter


© CarAndUser.com | 2021 | Vse pravice pridrĹľane | info@caranduser.com