DomovEkipaO nasCenik storitev

Odslej še bolj opazni

Odslej še bolj opazni

Slovenska policija je v?eraj v svoje vrste sprejela pet novih specialnih patruljnih policijskih vozil z novo barvno podobo, ki bo mo?no pove?ala varnost policistov v cestnem prometu. "V primerjavi s policijskimi vozili v drugih evropskih državah in reševalnimi vozili v Sloveniji, so namre? naša vozila zlasti v no?nem ?asu in ob zmanjšani vidljivosti, slabše opazna in prepoznavna, zato smo se odlo?ili, da pove?amo vidnost in prepoznavnost policijskih vozil, ki opravljajo nujne interventne naloge ter naloge urejanja in nadzora cestnega prometa," je ob prevzemu vozil pojasnil Janez Rupnik, pomo?nik direktorja Uprave uniformirane policije.

Policisti so glede na naravo dela z varnostnega vidika zelo izpostavljena kategorija udeležencev cestnega prometa. Dnevno prejmejo od 500 do 600 interventnih klicev državljanov, ki zahtevajo takojšnje ukrepanje. Policijska vozila na nujnih vožnjah lahko vozijo s hitrostjo, višjo od predpisane, zato je njihovo gibanje manj predvidljivo in hitrejše. Zaradi tega morajo biti policijska vozila ozna?ena tako, da pritegnejo pozornost in so lažje prepoznavna. S tem jih vozniki in drugi udeleženci v cestnem prometu pravo?asno opazijo in se ustrezno odzovejo.

Pri oblikovanju nove barvne podobe so upoštevali mednarodna strokovna spoznanja na podro?ju varnosti cestnega prometa, izkušnje tujih policij in nasvete oblikovalca. Pri iskanju rešitev so ubrali skrajno racionalen pristop, kar je v zaostrenih finan?nih razmerah izrednega pomena. Nova belo modro rumena vozila niso prebarvana v rumeno barvo, temve? so vidnost vozil pove?ali tako, da so na najbolj izpostavljenih delih vozil, obstoje?im modrim, belim in rde?im odsevnim nalepkam dodali rumene retro odsevne fluorescentne nalepke in rumene fluorescentne nalepke, ki prispevajo k dobro vidljivosti v razli?nih vremenskih pogojih in so najbolj opazne med barvami tudi v dnevnem ?asu.

Podjetja Renault Nissan Slovenija, Porsche Slovenija in Peugeot Slovenija, ki so izrazila pripravljenost za sodelovanje pri testiranju novega izgleda policijskih vozil, so policiji vozila predala v tri oziroma šestmese?no brezpla?no testiranje. Za policijo torej razen stroškov goriva in zavarovanja vozil, testiranje ne predstavlja nobene finan?ne obveznosti.

Odlo?itev glede dokon?ne grafi?ne podobe bodo sprejeli po opravljenem testiranju. Zaradi hudega pomanjkanja finan?nih sredstev obstoje?ih vozil ne bodo spreminjali. Ve?letno var?evanje v policiji se najbolj odraža prav pri policijskih vozilih, ki so v notranjosti države že mo?no iztrošena. Policisti lahko tako le upajo, da bodo nova vozila, ki so njihovo osnovno delovno sredstvo, prioritetno nabavljena.

Boštjan Praprotnik
foto: policija

 


rssfeed Vam je bil ?lanek vše?? Spremljajte nas preko RSS kanala. ?e vam je bil ?lanek vše?, ga delite s prijatelji.

Email Drucken Favoriten Twitter Facebook Myspace Stumbleupon Digg Technorati blogger google reddit Yahoo
 
Pasica
 
Pasica
Pasica

Iskalnik

Twitter


© CarAndUser.com | 2021 | Vse pravice pridrĹľane | info@caranduser.com