DružabnoNagradne igre

Ford nagradna igra

V sodelovanju s Ford Slovenija poteka nagradna igra na Facebook profilu portala caranduser.com.

Nagrajenci boste lahko nagrade prevzeli na sedežu družbe Ford Slovenija oziroma jih prejeli po pošti.

Tukaj si lahko preberete Splošne pogoje nagradne igre.

SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE

Splošni pogoji nagradne igre “Ford Slovenija in Caranduser.com”

 1.    SPLOŠNE DOLOČBE

Organizator in izvajalec nagradne igre je Stage One d.o.o., Štihova 13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

 1.    POTEK NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od 21.9.2021 do 4.10.2021 (do 20. ure), nagrajence pa bomo objavili v roku 7 dni od poteka nagradne igre na naši Facebook strani in spletni strani www.caranduser.com

 1.    NAMEN NAGRADNE IGRE

Namen nagradne igre je promocija organizatorja/izvajalca, objektov in storitev, pospeševanje prodaje in pridobivanje kontaktov.

 1.    DEFINICIJA POJMOV

V teh pravilih se uporablja pojem sodelujoči: kot sodelujoči se definira vsaka oseba, ki se udeleži komentarja pod nagradno igro na Facebooku.

 1. POGOJI ZA SODELOVANJE

V nagradni igri lahko sodelujejo polnoletne osebe s stalnim ali začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki posredujejo vse zahtevane osebne podatke ter označijo, da se strinjajo s temi splošnimi pogoji. Mladoletne osebe (mlajše od 18 let) morajo imeti za sodelovanje v nagradni igri predhodno soglasje staršev ali zakonitih zastopnikov oziroma morajo le-ti navesti svoje ime in priimek.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani.

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči sprejema te splošne pogoje sodelovanja v nagradni igri in pogoje, ki so objavljeni na spletni strani www.caranduser.com. V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov si organizator pridržuje pravico, da udeležencu sodelovanje v nagradni igri zavrne ali ga iz nagradne igre izključi.

V kolikor obstaja sum zlorabe podatkov, kršenja pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, ima organizator ali izvajalec pravico igro razveljaviti ali izključiti posamezne osebe. Oseba, ki posreduje napačne informacije, se avtomatično izloči iz nagradne igre in ni upravičena do sodelovanja ali nagrade.

 1. IZBOR NAGRAJENCEV

Zmagovalce bomo izžrebali in objavili najkasneje v roku 7 dni od konca nagradne igre (zaključek 04. 10. 2021)

 1.    SEZNAM IN PREVZEM NAGRAD

Nagrade so obdavčene po Zakonu o dohodnini. Nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z Zakonom o dohodnini (drugi prejemki, med katere spadajo tudi nagrade). Akontacijo dohodnine obračuna in odvede organizator nagradne igre. Nagrajenec je nagradah, ki presegajo vrednost 42 EUR po zakonu o dohodnini pred prevzemom nagrade dolžan predložiti davčno številko in rojstne podatke. Akontacijo dohodnine plača nagrajenec. Nagrade niso zamenljive za drugo vrsto nagrade, izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

Osebe, mlajše od 18 let, morajo za prevzem nagrade organizatorju predložiti pisno soglasje staršev ali zakonitega skrbnika hkrati s posredovanjem podatkov iz 3. odstavka tega člena, najkasneje pa do prevzema nagrade.

8   DRUGE DOLOČBE

Organizator in izvajalec v nobenem primeru ne odgovarjata za nepopolno sodelovanje, vpis podatkov, napake pri vpisovanju v nagradni igri ali za sodelovanje z napačnimi podatki.

Organizator ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrad ali prevzema nagrad, potne stroške, ki bi nastali ob prevzemu ali uporabi nagrade, ali podobno. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), lahko sporazumno odpove nagradno igro. O tem mora organizator preko Facebook strani obvestiti vse sodelujoče. V takšnem primeru organizator sodelujočim ne odgovarja za nastalo škodo.

9.   UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Organizator in izvajalec bosta osebne podatke skrbno varovala skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009).

Organizator in izvajalec kot upravljalca osebnih podatkov osebne podatke, ki sta jih je pridobila od sodelujočih, samostojno in po lastni presoji uporabljata izključno za naslednje namene:

 •         izvedba nagradne igre v vseh vidikih;
 •         obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev;
 •         objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre;
 •         objava nagrajencev v e-poštnih sporočilih, ki bodo poslana z namenom obveščanja vsem sodelujočim;
 •         statistične in tržne analize ter segmentacija sodelujočih;
 •         izvajanje neposrednih trženjskih akcij;
 •         pošiljanje dnevnih e-novic po e-pošti;
 •         pošiljanje dnevnih ugodnosti po e-pošti;
 •         pošiljanje e-poštnih sporočil s ponudbami, informacijami o novostih, akcijah in ugodnostih.

Organizator in izvajalec pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bosta posredovala ali razkrila tretjim osebam.

Pridobljeni osebni podatki se hranijo do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočih.

Preklic hrambe osebnih podatkov pri organizatorju ali izvajalcu lahko sodelujoči sporoči s pisnim obvestilom na naslov organizatorja ali preko e-pošte na info@caranduser.com

Posledica preklica hrambe osebnih podatkov bo izbris osebnih podatkov sodelujočega pri organizatorju in/ali izvajalcu.

Upravljalec osebnih podatkov mora sodelujočemu na njegovo zahtevo:

 •         potrditi, ali se osebni podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne;
 •         omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, na njihovo posredovanje, prepisovanje ali kopiranje;
 •         posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;
 •         dati informacijo o metodah obdelave osebnih podatkov;
 •         izvesti izbris njegovih osebnih podatkov.

Pri razpisu vaše nagradne igre, je nujno tudi soglasje GDPR in da stranka dovoljuje uporabo podatkov družbi Summit motors Ljubljana!

Za namene te nagradne igre osebne podatke udeležencev zbira in nadalje obdeluje Summit motors Ljubljana, d.o.o., Flajšmanova ulica 3, Ljubljana, Slovenija, ID za DDV: SI12227021.

Z udeležbo v nagradni igri se udeleženec/-ka strinja s temi Splošnimi pogoji nagradne igre ter soglaša, da:

• Organizator zbira in nadalje obdeluje njegove/njene sledeče osebne podatke, ki so nujni za sodelovanje v nagradni igri: ime, priimek, stalni naslov, kraj bivanja, poštna številka, elektronski naslov in telefonska številka, podatek o starosti osebe ter strinjanje s Splošnimi pogoji. Posredovanje navedenih osebnih podatkov je prostovoljno, vendar v kolikor oseba teh podatkov ne posreduje, v nagradni igri ne bo mogla sodelovati. Navedeni podatki so potrebni za izvedbo nagradne igre in zato, da se izžrebancem izroči nagrada ter se obenem izpolnijo obveznosti, ki jih nalaga zakonodaja, še posebej Zakon o dohodnini.

• Organizator v skladu s temi Splošnimi pogoji nagradne igre javno objavi njegove/njene osebne podatke (ime in priimek) v okviru objave nagrajencev,

• Organizator in izvajalec posredovane osebne podatke hrani tako dolgo, kot je to potrebno za namene te nagradne igre oziroma daljše obdobje, če je to potrebno zaradi zahtev zakonodaje ali v primeru spora.

Udeleženec/-ka ima v zvezi z obdelavo njegovih/njenih osebnih podatkov sledeče pravice:

• pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov,

• pravico do popravka netočnih podatkov in do izbrisa osebnih podatkov,

• pravico do omejitve obdelave,

• pravico, da ugovarja obdelavi osebnih podatkov,

• da vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da je organizator kršil zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.

Za morebitna vprašanja in v kolikor bi želeli izvršiti eno od zgoraj navedenih pravic, smo vam na voljo na marketing@summitmotors.si

10. KJE SE NAHAJAJO TA PRAVILA

Ta pravila so v celoti na vpogled dostopna na spletni strani www.caranduser.com

11. REŠEVANJE PRITOŽB

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujoče oziroma po potrebi tudi druge udeležence.

Povezani članki

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Preberite še
Close
Back to top button