DomovEkipaO nasCenik storitev

Bosch utira nove poti v tovornem prometu

Bosch utira nove poti v tovornem prometu

Zmanjševanje stroškov, izboljšanje logisti?nih verig in lajšanje življenj voznikov: s tehnologijo do avtomatizacije, povezovanja in elektrifikacije gospodarskih vozil Bosch izboljšuje u?inkovitost in varnost v logistiki. Na 67. mednarodnem sejmu gospodarskih vozil IAA v Hannovru ponudnik tehnologije in storitev predstavlja svoje inovacije za tovorni promet prihodnosti. Bosch lahko najdete na stojnici A01 v hali 16. Kaj bodo predstavili

Platforma povezljivosti za storitve v oblaku: Bosch uporablja novo platformo povezljivosti za povezovanje gospodarskih vozil skozi njihovo življenjsko dobo ter zagotavlja tehnološke osnove za take storitve v oblaku, kot so napovedna diagnostika in nadgradnje programske opreme po radijskih valovih. Platforma ima dve glavni komponenti: osnovni programski modul je varen komunikacijski vmesnik med vozilom, oblakom in storitvami, medtem ko modul za upravljanje podatkov proizvajalcem gospodarskih vozil ali upravljavcem voznih parkov omogo?a, da organizirajo podatke o vozilih, jih analizirajo in nenehno posodabljajo programsko opremo vozil.

Napovedna diagnostika: Nedelovanje vozil je obi?ajno nena?rtovano in zlasti v primeru gospodarskih vozil pogosto povzro?i znatno gospodarsko škodo. Boscheva napovedna diagnostika zaznava ter ocenjuje stanje komponent in sistemov vozil ter jih stalno sporo?a v oblak. Na podlagi teh podatkov je napake pogosto mogo?e predvideti in jih tako pravo?asno odpraviti. To zmanjšuje stroške vzdrževanja in servisiranja gospodarskih vozil, manjše število okvar pa pove?a njihovo razpoložljivost.

Elektronsko obzorje: V prihodnosti bo Boschevo elektronsko obzorje pametnejše z vsakim potovanjem. Ta storitev temelji na zemljevidih z visoko lo?ljivostjo s topografskimi podatki za pot, ki je pred nami. Upravljanje motorja in prenosa nato upošteva te podatke, da izbere naju?inkovitejšo mogo?o strategijo vožnje in dodatno zmanjša porabo. Elektronsko obzorje je na voljo že ve? let, zdaj pa ga Bosch še izboljšuje. V prihodnosti bo funkcija dolo?ila, ali se podatki, shranjeni na zemljevidu, ujemajo z dejanskimi razmerami na cesti. Na primer, ?e kamera na vozilu zazna znak za omejitev hitrosti na cesti 30 km/h, zemljevid pa pravi, da je omejitev 50 km/h, si bo navigacijski sistem tovornjaka zabeležil novo hitrost. V prihodnosti se bodo te informacije delile z drugimi tovornjaki prek oblaka. Pametno elektronsko obzorje naj bi šlo v proizvodnjo v za?etku leta 2019. 

Spremljanje tovora: Kje je moje blago in kaj se z njim dogaja? To so vprašanja, ki si jih zastavljajo logisti?ni strokovnjaki in stranke. Boschev dnevnik prometnih podatkov zagotavlja odgovore in omogo?a preglednost dobavne verige blaga. Ta majhna škatla, ki meri okoli 10 kvadratnih centimetrov, z integriranimi senzorji spremlja prevoz ob?utljivega blaga ter meri temperaturo, vlago, nagib in udarce med prevozom. Izmerjene vrednosti so prikazane v aplikaciji pametnega telefona ali tabli?nega ra?unalnika in dokumentirane. ?e so nekatere vrednosti presežene, aplikacija sproži alarm in potencialno okvaro blaga je mogo?e zgodaj odkriti ter jo pripisati osebi, ki jo je povzro?ila.

Centralni prehod: Centralni prehod nadzira izmenjavo podatkov med enotami ECU v tovornjaku in zunanjim svetom po vseh avtobusnih sistemih ter je tako osrednje komunikacijsko vozliš?e za povezana gospodarska vozila. Zaradi sodobnih tehnologij prenosa in šifriranja je izmenjava podatkov še posebej varna. Prepre?ujejo nezakonit dostop do omrežja vozila z uporabo požarnih zidov ali sistema za odkrivanje vdorov, ki sta ga razvili Boschevi h?erinski podjetji ETAS in ESCRYPT.

Digitalna bo?na ogledala: Sistem digitalnih kamer na ogledalih, ki sta ga razvila Bosch in Mekra Lang za bo?na ogledala, se bo za?el proizvajati leta 2019. Zamenjal bo dve veliki ogledali na zunanji strani kabine vozila z video senzorji, kar zmanjšuje vle?enje in porabo goriva za kar 2 odstotka. Slike kamere so v realnem ?asu prikazane na monitorjih z visoko lo?ljivostjo v voznikovi kabini. Sistem prilagodi prikaz monitorja glede na situacijo: dolg pogled na avtocesti, velik kot pogleda v mestnem prometu in visok kontrast za vožnjo pono?i. Zaradi Boschevega sistema kamer EasyFit je mogo?e obstoje?e vozne parke tovornjakov dodatno opremiti z digitalnimi bo?nimi ogledali. Ta sistem temelji na štirih širokokotnih kamerah, ki prikazujejo 360-stopinjski pogled okoli vozila.

Skupina digitalnih instrumentov: Da bi zagotovil enostavno in nemoteno delovanje vse boljših funkcij povezljivosti sistemov pomo?i za voznike in informativno-razvedrilnega sistema v tovornjakih, Bosch prinaša digitalno skupino instrumentov v kabino. Poleg konvencionalnega pogleda merilnika hitrosti se na zaslonu prikažejo informacije o funkcijah, grafike na?rtovanja poti in slike vzvratne kamere ali naprave za no?ni vid, ki imajo prednost glede na vozne razmere. Voznikom se prikažejo natanko tiste informacije, ki jih potrebujejo v danem trenutku, kar zmanjša kompleksnost in jim omogo?a, da pozornost popolnoma usmerijo na cesto.

Opozorilo pri obra?anju: Vozniki tovornjakov morajo biti zlasti v mestnih središ?ih pozorni na promet, semaforje in prometne znake, pri tem pa paziti na pešce ter kolesarje. V prihodnosti jim bo Boschevo opozorilo pri obra?anju pomagalo pri manevriranju v zapletenih situacijah. Radarski senzorji dovolj hitro zaznajo pešce in kolesarje, ki pre?kajo cesto, in voznike tovornjakov opozorijo na neposredno tr?enje, kar jim omogo?a, da hitro zavrejo ali pa se umaknejo.

Spremljanje mrtve to?ke: V mestu ali na avtocesti vozniki gospodarskih vozil pogosto težko ohranjajo pregled nad obmo?ji ob sebi in diagonalno za sabo. Sistem spremljanja mrtve to?ke uporablja radarske senzorje za spremljanje predelov ob vozilu, zaznavanje drugih udeležencev v prometu in opozarjanje voznika. Ta funkcija opozori voznike na neposredne trke pri menjavi voznega pasu.

Napovedno zaviranje v sili: Sistem za samodejno zaviranje v sili za gospodarska vozila je obvezen po celotni EU že od leta 2015 za vse tovornjake s skupno maso vozila nad osem ton. Boscheva rešitev uporablja kombinacijo ve?namenske kamere in radarskega senzorja, ki sta nameš?ena na sprednjem delu tovornjaka. Radarski senzor zazna predmete pred vozilom ter dolo?i njihovo hitrost in položaj glede na vozilo. ?e obstaja nevarnost tr?enja, sistem opozori voznika. ?e se voznik ne odzove, sistem samodejno sproži zaviranje v sili.

Sistemi za ohranjanje voznega pasu: Ti uporabljajo podatke kamere in zagotavljajo, da tovornjaki ne bi nehote zapustili svojega voznega pasu. Opozorilo za menjavo voznega pasu opozori voznike, da jim grozi zdrs z njihovega voznega pasu, na primer z vibriranjem volana. Sistem za ohranjanje voznega pasu z nežnimi usmerjevalnimi posegi ohranja vozila na njihovem voznem pasu.

Servotwin: Boschev elektrohidravli?ni krmilni sistem Servotwin izboljšuje u?inkovitost in priro?nost težkih gospodarskih vozil. Zagotavlja podporo pri krmiljenju glede na hitrost in porabi manj goriva kot samo hidravli?no krmiljenje. Zaradi elektronskega vmesnika je krmilni sistem isto?asno osnova za funkcije za pomo? voznikom, kot so sistemi za ohranjanje voznega pasu ali kompenzacijo bo?nega vetra.

Aleš Majeri?
foto: Bosch


rssfeed Vam je bil ?lanek vše?? Spremljajte nas preko RSS kanala. ?e vam je bil ?lanek vše?, ga delite s prijatelji.

Email Drucken Favoriten Twitter Facebook Myspace Stumbleupon Digg Technorati blogger google reddit Yahoo
 
Pasica
 
Pasica
Pasica

Iskalnik

Twitter


© CarAndUser.com | 2021 | Vse pravice pridrĹľane | info@caranduser.com